Vad har ni för behov?

Nu kan du bygga er egen föreläsning eller workshop, anpassad efter just era syften och behov. Vi har ett imponerande utbud av ämnen och material som du kan välja mellan för att skapa en unik upplevelse som passar precis för er. Vi vill hjälpa er att nå era mål och förverkliga era idéer, så vi samarbetar nära med er för att säkerställa att ni får den föreläsning eller workshop Ni drömmer om. Utnyttja möjligheten att skapa ett event som är skräddarsytt för just era behov och Varmt välkommen att kontakta oss idag för en villkorslös offert!

Vill ni läsa mer om de olika ämnena, klicka här.

Tillit & Psykologisk trygghet

Varför är Psykologisk trygghet viktigt?

Krav & Psykologisk Trygghet

Misstag & lärande

Det vi tränar på - blir vi bättre på

Hjärnans olika system

Skapa modiga medarbetare

Meningsfull & trovärdig Värdegrund

Hantera förändring

Trovärdighet

Hur vi kan ta bort skam och skuldkultur

Att bygga tillit

Vi har alla bias, många omedvetna

Tankesätt som begränsar oss

Growt mindset - Hur vi kan utvecklas.

Upptäcka utvecklande mönster

Äg dina misstag, sårbarhet & resultat

Ledarskap & medarbetarskap

Tydlighet

Närvarande samtal

Vad är ramar?

Identifiera & klargöra ramar

Ramkompetens, förhållningssätt

Att klargöra behov

Så skapar vi hållbar prestation!

Kommunikations-mönster

Utvecklande feedback

Meningsfullhet

Samarbeta

Hitta mening & syfte

Våra drivkrafter & motivation

Leta förståelse, andra perspektiv

Utveckla respekt Att vara trovärdig

Att ta meta perspektiv (helhet)

Självledarskap - delaktighet på riktigt

Hantera förändring

Har ni frågor? Ring oss så berättar vi mer: Anders, 0733 712 701

Skapa er egen föreläsning/workshop

Fyll i formuläret för att få en villkorslös offert.
Namn E-post Telefonnummer Antal deltagare Hur lång tid? Datum Plats Syfte
Markera de ämnen ni önskar. Klicka i boxarna under. Ni kan välja flera.
OK
Tillit & Psykologisk trygghet
Varför är psykologisk trygghet viktigt?
Krav och psykologisk trygghet
Misstag och lärande
Det vi tränar på, blir vi bättre på
Hjärnans olika system
Skapa modiga medarbetare
Meningsfull och trovärdig värdegrund
Hantera förändring
Hantera skitsnack
Skapa en positiv arbetskultur
Ständiga förbättringar
Medveten reflektion
Att bygga tillit
Trovärdighet
Att gå från ord till handling
Frihet under ansvar
Kundfokus
Growth mindset - Hur vi kan utvecklas
Upptäcka utvecklande mönster
Äg dina misstag, sårbarhet och resultat
Ledarskap och medarbetarskap
Hur kan vi ta bort skam och skuldkultur
Vi har alla bias, många är omedvetna
Tankesätt som begränsar oss
Tydlighet
Närvarande samtal
Vad är ramar?
Identifiera och klargöra ramar
Ramkompetens och förhållningssätt
Att klargöra behov
Så skapar vi hållbar prestation
Kommunikationsmönster
Utvecklande feedback
Hantera undanflykter
Klargöra intentioner
Ta makten över tillståndet
Att hantera och förebygga stress
Att skapa pedagogiska upplägg
Meningsfullhet
Samarbete
Att möta olikheter
Utmana vi och dem tänkande
Konflikthantering
Aktivt lyssnande
Att ställa öppna och kraftfulla frågor
Alla är viktiga i laget
Att visa uppskattning
Att skapa nyfikenhet och lärandekultur
Våra drivkrafter och motivation
Leta förståelse och andra perspektiv
Utveckla respekt - Att vara trovärdig
Att ta meta-perspektiv (helhet)
Självledarskap - Delaktighet på riktigt
Hantera förändring
Hitta mening och syfte
Övriga önskemål Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in
Utökad information

Tillit & Psykologisk trygghet

Vi vågar ta risker och visa oss sårbara inom teamet utan att känna oss osäkra/generade.

Tillit och psykologisk trygghet är viktigt för en organisation eftersom de är avgörande för en positiv och produktiv arbetsmiljö. När medarbetare känner tillit till ledningen och till sina kollegor, ökar deras motivation och engagement. De känner också att de har stöd och frihet att utforska och utvecklas på jobbet. Samtidigt bidrar psykologisk trygghet till en känsla av säkerhet och stabilitet på arbetsplatsen, vilket minskar stress och oro. Tillit och psykologisk trygghet kan också främja samarbete och kreativitet bland medarbetare, samt öka deras lojalitet och långsiktiga motivation. Detta kan i sin tur leda till högre produktivitet, bättre beslutsfattande och en mer nöjd och engagerad arbetskraft. Genom att skapa en arbetsmiljö som främjar tillit och psykologisk trygghet, kan en organisation förbättra sin kultur och öka sin framgång på lång sikt.


Trovärdighet

Vi räknar med att alla i teamet utför sitt arbete med hög kvalitet och levererar i tid.

Trovärdighet är viktigt för en organisation eftersom det är en viktig faktor för att bygga och bibehålla goda relationer med alla intressenter, inklusive kunder, medarbetare, samhälle och myndigheter. En trovärdig organisation har en god rykte och är ärlig och transparant i sin kommunikation och beslutsfattande. Detta skapar förtroende och ökar möjligheterna till samarbete och affärsmöjligheter. Trovärdighet är också avgörande för att skapa en positiv bild av organisationen, främja en stark varumärkesidentitet och öka dess långsiktiga framgång. Genom att vara trovärdig, visar en organisation att den tar sitt samhälleliga ansvar och att den värderar integritet och respekt för alla intressenter.


Tydlighet

Mål, roller och planer på varför, vad, när och hur utförandet ska gå till är tydliga för samtliga i teamet.

Tydlighet är viktigt för en organisation eftersom det skapar en gemensam förståelse och riktning för alla medlemmar. Det ger en klar bild av organisationens mål, roller värderingar, ansvarsområden och beslutsprocesser, vilket ökar samarbete, produktivitet och motivation. Tydlighet minskar också misstag och missförstånd, främjar transparens och förbättrar kommunikationen inom och utanför organisationen.


Meningsfullhet

Vi får vara med och påverka vår arbetssituation. Vi delar en övertygelse om att vårt arbete är betydelsefullt och viktigt.

Meningsfullhet är viktigt för en organisation eftersom det hjälper till att engagera och motivera medlemmarna. När människor känner att deras arbete har ett syfte och en betydelse, ökar deras lojalitet och dedikation till organisationen. Meningsfullhet skapar också en positiv arbetsmiljö och förbättrar arbetsmoralen, vilket kan leda till högre produktivitet och en bättre kundupplevelse. Genom att ta hänsyn till medlemmarnas behov och intressen och genom att förknippa organisationens mål med ett större samhälleliga syfte, kan en organisation skapa en känsla av meningsfullhet och samhörighet.

Om oss

Skickliggöra

Vi tror på det genuina samtalet.

Skickliggöra har arbetat med förändringsledning i 25 år. Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor.

Telefon: Anders, 0733 712 701

Mail: anders@skickliggora.se