0733 - 712 701

Integritetspolicy, regler och villkor

För Skickliggöra.se och undersidor.


Integritetspolicy för Skickliggöra AB

Värdet av din integritet är viktigt för oss på Skickliggöra AB. Därför är vi dedikerade till att skydda den information som du väljer att dela med oss. I den här integritetspolicyn beskrivs vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har. Information vi samlar in: Personlig information som namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du registrerar dig för vårt tjänster eller kontaktar oss för support. Transaktionsinformation, till exempel köphistorik, när du gör ett köp via vår webbplats. Teknisk information som IP-adress, webbläsarinformation och användning av våra tjänster för att förbättra din upplevelse och för säkerhetsändamål. Användning av information: Vi använder din personliga information för att förbättra vår kundservice och för att tillhandahålla en personlig upplevelse. Vi använder din transaktionsinformation för att behandla och leverera dina beställningar och för att förbättra vår fakturering och betalningshantering. Vi använder teknisk information för att förbättra våra tjänster och för att upptäcka och förebygga säkerhetsproblem. Säkerhet: Vi tar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot obehörig åtkomst eller användning. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av din personliga information. Du har rätt att begära att vi raderar din personliga information. Du har rätt att begränsa vår användning av din personliga information. Ändringar av integritetspolicyn: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i den här integritetspolicyn när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft när de publiceras på vår webbplats.

Kontakt: Om du har frågor eller oro om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@skickliggora.se Denna integritetspolicy trädde i kraft den 20230130


Regler och villkor

Regler och villkor för Skickliggöras webbplats Välkommen till Skickliggöras webbplats, en webbplats som tillhandahåller föreläsning, coachning, workshops och processer. Genom att använda vår webbplats accepterar du följande regler och villkor. Användning av tjänster: Du får endast använda våra tjänster för legalt och etiskt syfte och enligt alla tillämpliga lagar och bestämmelser. Du får inte använda våra tjänster för att sprida spam eller annonsera otillbörligt innehåll. Du är ansvarig för all information och innehåll du lägger upp på vår webbplats. Intellektuell egendom: Alla varumärken, logotyper och upphovsrättsskyddade material på vår webbplats tillhör Skickliggöra AB eller sina licensgivare. Du får inte använda dessa material utan vårt uttryckliga samtycke. Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda vår webbplats i enlighet med dessa regler och villkor. Ansvarsbegränsning: Vi tar inte ansvar för skador som uppstår från användning av vår webbplats eller våra tjänster. Vi garanterar inte noggrannheten, tillgängligheten eller pålitligheten av vår webbplats eller våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avsluta våra tjänster när som helst utan förvarning. Ändringar av regler och villkor: Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa regler och villkor när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft när de publiceras på vår webbplats. Tvistlösning: Eventuella tvister som uppstår från användning av vår webbplats ska lösas enligt Svensk lag.

Kontakt: Om du har frågor eller oro om våra regler och villkor, vänligen kontakta oss på info@skickliggora.se

Dessa regler och villkor trädde i kraft den 20230130