0733 - 712 701

Välkommen till Skickliggöra


Välkommen in!

Vår omvärld blir mer och mer komplex och svårnavigerad. Därför är det än viktigare att du, såväl som dina medarbetare utvecklar er flexibilitet. 

Er förmåga som ledare och medarbetare att hantera olikheter, möta utmaningar och skapa en lärande organisation på riktigt, kommer att bli helt avgörande. Det ni tränar på blir ni bättre på.

-Vad tränar du på?

Tänk dig att du går in i ett rum och känner dig riktigt välkommen. Du upplever att du får vara med och påverka, att du får använda dina styrkor och att du bidrar till gruppen.  En grupp där vi trovärdigt skickliggör varandra.

Det är en plats fylld av värme där alla blir bekräftade, sedda och lyssnade på. Där mod och trygghet går hand i hand. En varm plats där alla tränar på att ta en lojal position för att bli goda medarbetare som stärker den kollektiva kompetensen. Det innebär att det finns en grundläggande överenskommelse om individens ansvar. Att varje person övar och reflekterar på att tolka positivt. Att alla har som mål att leta, så långt det är möjligt efter den goda intentionen, i det andra säger och gör. 


En föreläsning eller workshop om hur man skickliggör varandra på riktigt, Ni får konkreta verktyg hur ni kan starta direkt med att skapa den "varma gruppen".  

I en varm grupp vågar medlemmarna fråga, kläcka idéer och uttrycka avvikande uppfattningar.Gruppens värderingar och kultur präglas av att alla vill uttrycka allt som kan tänkas påverka vår chans att lyckas direkt. Att om någon påtalar något för någon annan, har mottagaren ansvar för att fundera över om det finns något att lära av budskapet, oavsett om den gillar innehållet eller hur det förmedlades.

En föreläsning eller workshop om betydelsen av psykologisk trygghet, tillit och tydlighet.
Ni får konkreta verktyg hur ni kan starta direkt med att skapa modigare medarbetare och ledare.

Den hållbara organisationen lyfter fram misstag för att skapa lärande och att olika ståndpunkter ses som en naturlig del av vardagen. Där fokus ligger på meningen och själva syftet med verksamheten. Att arbetsgruppen reflekterar, utmanar och klargör vilka utmaningar man är satt att lösa. Att man tydliggör vilka resurser man har och vem som ska göra vad.

Den grundläggande frågan som löper rakt igenom hela verksamheten är:
– Så som vi agerar just nu, leder det till att vi uppnår intentionen och löser det vi är satta att göra på bästa sätt. Där varje person sköter sin egen uppgift samtidigt som den arbetar för att helheten ska bli bättre. Vi kan säga att vi skickliggör varandra på riktigt när vi alla känner oss bekräftade, får använda våra styrkor och känner att vi bidrar till gruppens prestation.

Vad kan du göra för att få andra att våga, uppleva sig bekräftade och känna sig riktigt välkomna?

Vi blir bättre på det vi tränar på, vad tränar ni på?

Att Skickliggöra varandra

Skräddarsy er föreläsning/workshop, utifrån era behov.

Tillit & Psykologisk trygghet

Vi vågar ta risker och visa oss sårbara inom teamet utan att känna oss osäkra/generade.

Trovärdighet

Vi räknar med att alla i teamet utför sitt arbete med hög kvalitet och levererar i tid.

Tydlighet

Mål, roller och planer på hur utförandet ska gå till är tydliga för samtliga i teamet.

Meningsfullhet

Vi får vara med och påverka vår arbetssituation. Vi delar en övertygelse om att vårt arbete är betydelsefullt och viktigt.

Om oss

Skickliggöra

Vi tror på det genuina samtalet.

Skickliggöra har arbetat med förändringsledning i 25 år. Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor. 

Telefon: Anders, 0733 712 701

Mail: anders@skickliggora.se


Tidigare kunder

"Proffsig, fantastisk närvaro och insikter utöver det vanliga. Anders Lundin genomförde sin föreläsning med mycket värme, personlig närvaro och med en hög nivå av insiktsfull kunskap. Han var fantastiskt mot både arrangörer och mot alla de chefer som lyssnade på honom. Gjorde stort avtryck och skapade en fin kontakt som vi ej ville skulle ta slut."

- Li Wikander.
Kompetensstrateg Borås Stad - Stadsledningskansliet - Personal och förhandling

"Anders gjorde succé hos oss! 

- Nathalie Håkansson
Marknadschef Söderberg & Partners

"Väldigt, väldigt nöjda. Anders prickade rätt för den situation som gruppen är i. Anders var helt rätt person. Översvallande nöjda. Anders nådde dem genom att vara jordnära och konkret. Han gör ledarskapsfrågor enkla och hittar det enkla sättet att utöva ledarskap. Han bygger tillit och förtroende och hittar människan. Det blev djup och skratt och tårar. Styrde mot diskussion, mötas och närma sig varandra. Ett naturligt sätt att föra dialog."

- Helene Stjernberg
Epiroc

“Anders Lundin är verkligen en person jag kan rekommendera. Förutom att han är en absolut lysande föreläsare är han alltid väl förberedd, inspirerande och positiv. Anders har mod och förmåga att hantera det som uppstår i en grupp. Han är också duktig på att samla ihop lösa trådar som skapas efter en yvig diskussion. Det gör att man kan uppnå konkreta mål genom att arbeta med Anders. Han nöjer sig inte med att inspirera och motivera de grupper han jobbar med utan är med och skapar och genomför konkreta planer för utveckling och förändring. Det är en glädje att jobba med dig Anders!"

- Staffan Rosell
VD Bauer media

Hur kan vi hjälpa er?

Vad vi gör för er

Vi på Skickliggöra förstår att det kan vara svårt att hantera utmaningar i verksamheten, men vi är här för att hjälpa och stötta er. Vår erfarenhet och kompetens är din trygghet när det gäller att lösa dina utmaningar. Vi tar oss tid att förstå dina behov och utmaningar ur ditt perspektiv, så att vi tillsammans kan leverera lösningar som är anpassade efter just dina önskemål.

Vi är inte bara ett företag som levererar produkter eller tjänster, vi är en partner som arbetar tillsammans med dig för att hjälpa dig att nå dina mål. Vi tror på att skapa hållbara lösningar genom ett långsiktigt samarbete, där vi ständigt arbetar med att förstå och anpassa oss efter dina förändrade behov.

Vi är passionerade om att hjälpa våra kunder att växa och utvecklas, och vi tror att det är genom att lösa utmaningar på ett professionellt och personligt sätt som vi kan hjälpa dig att nå dina mål. Låt oss visa dig vad vi kan göra för att hjälpa dig att hantera dina utmaningar på ett effektivt sätt. Tillsammans kan vi skapa en hållbar och trovärdig framtid för din verksamhet.

Vår specialitet

Vi specialiserar inom kommunikation i alla dess former. Med gedigen erfarenhet från lagidrott, näringsliv och skola har vi kompetens att få med hela organisationen och få dem att gå åt samma håll. Men vi vet också vikten av att lyfta individen för att gynna gruppen och att med rätt kombination skapas hållbar framgång!

Människor skapar kulturer, medvetet eller omedvetet. Kulturer är avtryck av människors värderingar. Vi hjälper er att skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat! Många jobbar med vad, Skickliggöra jobbar med hur och varför, genom att undervisa, förklara, utmana och ställa frågor.

Hur vi hjälper er

Det är bra att planera, analysera och diskutera men hur går ni vidare? Vad blir ert första steg i morgon?

Vi hjälper er att skapa och leva processen – att gå från ord till handling genom att medvetet skapa en kultur där medarbetarna funderar över frågan: ”Det vi gör just nu, leder det till det vi vill uppnå?”

Vi på Skickliggöra AB drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, individuellt stöd eller föreläsningar är vårt syfte att skapa nöjdare kunder, engagerade medarbetare och bättre resultat!

Vi skapar ett framgångsrecept, sätter vårt signum, skräddarsytt för att just er organisation ska prestera på högsta nivå. Vi drivs av stolthet och utveckling för att skapa hållbara resultat hos alla de vi arbetar med! Helt enkelt det som är viktigt på riktigt.

Varmt välkommen!
Vår bok - Skriven av far och son.

Jag & Du - i ny upplaga!

"Tänk vilken häftig upptäckt det är när någon inser att Jag inte är detsamma som Du"

Vi, far och son, ville skriva en meningsfull bok om livet så som vi uppfattar det. Hur vi bemöter andra och oss själva. Hur vi kan locka fram det bästa hos varandra genom tillitsfulla samtal. I det genuina mötet kan magi uppstå, om vi verkligen lyssnar till varandra.

Den här boken handlar om Jag och Du. Den är lekfull och reflekterande. Den innehåller erfarenheter och tänkvärdheter. Den har humor och allvar. Den är livet, så som vi ser det.