Produkter/Erbjudanden

Syftet med all verksamhet är att utveckla personalen för att få nöjdare kunder och bättre resultat.

Skickliggöra erbjuder:


1. Organisationsutveckling
    Ledningsgrupper, team- och ledarutveckling


2. Coachning
    Ledare och medarbetare


3. Föreläsning

    Exempel på föreläsningsämnen:

Det är bara när vi reflekterar som vi utvecklas.
Hur skapar vi vardagsreflektionen enkelt?

Att göra varandra bättre!
Hur får vi ett klimat där människor lyfter varandra?

Modiga medarbetare presterar bättre!
Vad krävs för att skapa dem?

Tro och hopp i en organisation.
Att skapa en gemensam framtid där vi upplever att vi vill vara och delta.

Vi arbetar mål och värderingsstyrt, vi går inte bara till jobbet!
Ta fram kraften i att jobba långsiktigt med de grundläggande och viktigaste utmaningarna.

Vi är varandras arbetsmiljö!
Vad gör jag för att utveckla min chef? Hur gör jag min omgivning medveten om mina önskningar och behov?

Vi styrs av våra förväntningar!
Att skapa medvetenhet om våra tankar för att möjliggöra utveckling. När vi säger JA men gör något annat.

Skillnad mellan kunskap och kompetens!
När vi skickat alla chefer på kurs och det inte sker någon utveckling, vad gör vi då?

Krismöte innan det är kris!
Att klargöra och tydliggöra vilka ramar som gäller.

Hur möter jag människor som krånglar!
Att hantera olikheter.

Bemötande som utvecklar!

Från ord till handling!

All utbildning, föreläsning och teamutveckling skräddarsys utifrån era behov.

Kontakta oss:

Ring: 0733712701

Maila: anders@vardegrundsfabriken.se

Samarbetspartner:

http://athenas.se/