Bättre att vara illa sedd än osynlig.

Det finns ofta en förklaring till andra människors beteenden.
Det betyder inte att vi behöver gilla deras handlingar…

…Kanske kan vi möta andra människor beteende bättre
om vi letar efter bakgrunden till deras handlingar?Bild04