Att se mer än det först synliga.

Att hitta mer bakom varje situation och person kräver tålamod och övning. Det finns mer än det vi först lägger märke till.