Att sätta punkt på tankar

Ibland behöver vi stänga böckerna och göra ”bokslut” för att gå vidare i livet. Det var den erfarenheten, där och då.
Nu är det dags för nya inspel och upplevelser och låta det ”gamla” vila på sin plats i memoarerna. bilder-fb-2016